• دیدار مدیر هسته مرکزی گزینش سازمان برنامه و بودجه کشور با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس

  • دیدار مدیر هسته مرکزی گزینش سازمان برنامه و بودجه کشور با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس

  • ارائه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار طی سال های 1384 لغایت 1396 کل کشور و استانهااز سوی معاونت آمار

  • کسب رتبه سوم توسط کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار در دو سال گذشته

  • اینفوگرافی/ اعتبار استان فارس در زمینه پروژه ها  Address : Iran-Fars Province-Shiraz-Hafezieh Crossroads      Tel :+98(21)-32290931
   Email :info@mpo-fr.ir

All Rights Reserved For Fars Province Management & Planning Organization
Powered by ARAAX co