سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکترعبدالرضا قاسمپور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری استانداری فارس