سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار سه مدیرکل دستگاه اجرایی استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری اداره کل پزشکی قانونی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس