سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر بابک دایی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و همچنین دکتر محمدصادق کشفی نژاد مدیرکل بهزیستی استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و بهزیستی استان فارس