سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در آخرین چانه زنی دستگاه های اجرایی استان فارس در خصوص پیگیری کسری های اعتباری پایان سال انجام گرفت؛ دیدار مدیرکل هواشناسی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیرکل زندان ها، رییس دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه استان فارس با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس