سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدارهای نوروزی نماینده مجلس و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان فارس با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس