نظر سنجی سایت

 
رضایت شما از اطلاع رسانی سازمان در خصوص بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و ... چگونه است؟

رضایت مندی شما از شفافیت اطلاعات ارائه شده در سایت چگونه است؟

آیا کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده مناسب است؟

آیا دسترس پذیری سایت به جهت سهولت در استفاده از آن مناسب است؟

آیا طراحی و گرافیك سایت مناسب است؟

به طور کلی چه میزان از نیازهای شما از طریق این تارنما برآورده می شود؟