میز خدمت الکترونیکی

ارباب رجوع محترم به میز خدمت الکترونیکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس خوش آمدید لطفا در صورت اطلاع از خدمات این سازمان، خدمت مورد نظر را از    اینجا   انتخاب نمایید. در غیر اینصورت در   اینجا   ثبت نام و درخواست خود را ثبت نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ می دهیم.