سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی

احداث استخر سرپوشیده بیرم لارستان

‌احداث استخر سرپوشيده روستای بالاده کازرون

‌احداث استخر سرپوشيده قائميه کازرون

احداث پایگاه اورژانس 115 شهری شماره 2 شهر کازرون

احداث پایگاه اورژانس جاده ای روستای ماهفرخان استهبان

احداث پایگاه اورژانس روستای پل خان مرودشت

احداث پایگاه اورژانس روستای زاخرویه قیروکارزین

احداث پایگاه اورژانس رونیز استهبان

احداث پایگاه سلامت شهری شهرک امام خمینی ارسنجان

احداث پایگاه سلامت شهری شهید بهشتی نی ریز

‌احداث پايگاه اورژانس امام شهر قير و كارزين

احداث پلاتو لار

احداث داروخانه بیمارستان لامرد

احداث زمین چمن مصنوعی در مجموعه انقلاب کوار

‌احداث زورخانه خرم بيد

احداث ساختمان بوفه مواد غذائی و چاپ و تکثیر آنکولوژی بیمارستان امیر-شیراز

احداث ساختمان بوفه مواد غذائی و چاپ و تکثیر آنکولوژی بیمارستان امیر-شیراز

احداث ساختمان مجتمع رفاهی بیمارستان شهید رجائی-شیراز

احداث سالن ورزشی ظفرآباد

احداث سالن ورزشی قلات

‌احداث سالن ورزشي چاه شرف مهر

‌احداث سالن ورزشي حجاب فسا

‌احداث سالن ورزشي روستای بانش سپیدان

‌احداث سالن ورزشي روستای برشنه سپیدان

‌احداث سالن ورزشي روستای تيزآب داراب

‌احداث سالن ورزشي روستای جمال آباد ارسنجان

‌احداث سالن ورزشي روستای خسرو و شيرين آباده

‌احداث سالن ورزشي روستای دولت آباد پاسارگاد

‌احداث سالن ورزشي روستای رودبال فيروزآباد

‌احداث سالن ورزشي روستای عطابخش داراب

‌احداث سالن ورزشي روستای قشلاق خرم بید

‌احداث سالن ورزشي روستای کوشک هزار سپیدان

‌احداث سالن ورزشي روستای ملاي انبار كازرون

‌احداث سالن ورزشي روستای ناصرآباد کازرون

احداث پایگاه سلامت شهری شهرک امام خمینی ارسنجان

احداث پایگاه اورژانس جاده ای روستای ماهفرخان استهبان

احداث پایگاه اورژانس رونیز استهبان

تکمیل مرکز جامع سلامت ولیعصر (عج) اقلید

تکمیل پایگاه اورژانس خنجشت اقلید

تکمیل توسعه مرکز بهداشتی درمانی 32 آباده طشک بختگان

تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت آباده طشک بختگان

تکمیل اسکلت بیمارستان 32 تختخوابی روستای قادرآباد خرم بید

تکمیل مرکز جامع سلامت شهدای انقلاب کوشک میدان شیراز

تکمیل مرکز جامع سلامت شهدای انقلاب مویدی شیراز

احداث مرکز جامع سلامت شهدای والفجر شیراز( شهید سلطانی )

تکمیل مرکز جامع سلامت شهدای والفجر شیراز( طالقانی )

احداث مرکز جامع سلامت شهدای والفجر شیراز( جواد الائمه )

تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهدای والفجر ( گشنگان یا بهاران ) شیراز

تکمیل بیمارستان 64 تختخوابی احمد بن موسی(ع)-حاج امیر کریمی-شیراز

تکمیل درمانگاه تخصصی بیمارستان چمران شیراز

تکمیل مركز جامع سلامت دوکوهک شیراز

احداث ساختمان مجتمع رفاهی بیمارستان شهید رجائی-شیراز

تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری واحد pet scan بیمارستان نمازی-شیراز

‌تکمیل پايگاه سلامت شهري شهيد فضلي فراشبند

‌احداث پايگاه اورژانس سه راهی سوار غیب فراشبند

احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی دولت آباد فراشبند

احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهرم فراشبند

احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهید اکبری فیروزآباد

‌احداث پايگاه اورژانس امام شهر قير و كارزين

احداث پایگاه اورژانس روستای زاخرویه قیروکارزین

احداث مرکز خدمات جامع سلامت شیخ ابوتراب کازرون

پایگاه سلامت شهری خشت کازرون

احداث آموزشگاه بهورزی کازرون

احداث پایگاه دوم اورژانس شهرکازرون

تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت روستای خانمین بکیان کامفیروز

احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی مظفری کوار

احداث مرکز خدمات جامع سلامت لامرد

احداث داروخانه بیمارستان لامرد

احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهید سجادیان مرودشت

احداث پایگاه سلامت شهری قائم مرودشت

احداث پایگاه اورژانس روستای پل خان مرودشت

احداث خانه بهداشت روستای مرغ ممسنی

احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی آهنگری ممسنی

احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی خومه زار ممسنی

تکمیل خانه بهداشت روستای ده گپ ممسنی

‌تکمیل پايگاه اورژانس روستای مهرنجان ممسنی

تکمیل خانه بهداشت روستای دیپون ممسنی

احداث خانه بهداشت روستای چاه سرگاهی مهر

تکمیل مرکز بهداشتی درمانی شهرک امام رضا بنه کلاغی نی ریز

تکمیل خانه بهداشت روستای هرگان نی ریز

احداث پایگاه بهداشتی شهری کوی سجاد نی ریز

احداث پایگاه سلامت شهری شهید بهشتی نی ریز

احداث ساختمان بوفه مواد غذائی و چاپ و تکثیر آنکولوژی بیمارستان امیر-شیراز

‌احداث سالن ورزشي گوري فراشبند

‌تكميل سالن ورزشي روستاي دنگان داراب

‌تكميل سالن ورزشي شهداي رمضان

تكميل سالن ورزشي احمد آباد اقلید

‌تكميل سالن ورزشي خنجشت اقلید

‌تكميل سالن نظام آباد اقلید(خودياري مردمي)

‌احداث سالن ورزشي روستاي مرز داراب

‌احداث سالن ورزشي روستاي اکبرآباد پاسارگاد

‌احداث سالن ورزشي روستاي جونان داراب

‌احداث سالن ورزشي روستاي دولت آباد داراب

‌احداث سالن ورزشي روستای عطابخش داراب

‌احداث سالن ورزشي روستای تيزآب داراب

‌احداث سالن ورزشي روستاي طالب بيگي سروستان

‌احداث سالن ورزشي روستای رودبال فيروزآباد

‌احداث سالن ورزشي روستاي دهشيب کوار

‌تكميل سالن ورزشي روستاي کناره مرودشت

‌تكميل سالن ورزشي روستاي شهرک ابرج مرودشت

‌تكميل سالن ورزشي کارگاه ني ريز

‌احداث سالن ورزشي مجموعه قدمگاه ارسنجان

‌احداث سالن ورزشي سيمکان جهرم

بازسازی و راه اندازی ماناژپرش اسب در مجموعه شهید فرجام جهرم

‌احداث سالن ورزشي مادر سليمان پاسارگاد

‌احداث سالن ورزشي روستای برشنه سپیدان

‌احداث سالن ورزشي روستای دولت آباد پاسارگاد

‌احداث سالن ورزشي روستاي ده خير داراب

‌احداث سالن ورزشي چاه شرف مهر

‌احداث سالن ورزشي روستای ملاي انبار كازرون

‌احداث سالن ورزشي سلطان آباد شيراز

‌احداث استخر سرپوشيده قائميه کازرون

‌احداث سالن ورزشي روستای جمال آباد ارسنجان

‌احداث سالن ورزشي روستای قشلاق خرم بید

‌احداث سالن ورزشي روستاي کوشک بيدک شيراز

‌احداث سالن ورزشي حجاب فسا

‌احداث استخر سرپوشيده روستای بالاده کازرون

‌احداث زورخانه خرم بيد

‌احداث سالن ورزشي روستای کوشک هزار سپیدان

‌احداث سالن ورزشي روستای بانش سپیدان

‌تکميل زورخانه زاهدشهرفسا

‌تکميل استخر سرپوشيده سروستان

‌احداث سالن ورزشي روستای خسرو و شيرين آیاده

‌احداث سالن ورزشي روستای ناصرآباد کازرون

‌احداث سالن ورزشي لپويي شیراز

تکمیل سالن مجموعه شماره داراب2

احداث اورژانس جاده های چهاربرکه

تکمیل مرکز بهداشت لارستان

تکمیل خانه بهداشت مرکز بهداشتی روستای آشنا

تکمیل استخر سرپوشیده لامرد

تکمیل مجموعه ورزشی ممسنی(سالن کشتی)

"تکمیل مجموعه ورزشی نیریز"

احداث مجتمع ورزشی کارگران لارستان

"تکمیل مجموعه ورزشی ارسنجان"

"تعمیرات سالن استخر سرپوشیده آباده"

تکمیل تفرجگاه آب رکنی

تکمیل موزه پاسارگاد

مقاوم سازی غار سنگ شکنان

احداث مجتمع فرهنگی 400 نفری فیروزآباد

احداث نگارخانه آباده

احداث مجتمع فرهنگی و هنری مصیری رستم

احداث مجتمع فرهنگی و هنری ایزدخواست آباده

احداث مجتمع فرهنگی هنری سپیدان

احداث مجتمع فرهنگی هنری لامرد

احداث مجتمع فرهنگی هنری کوار

احداث مجتمع فرهنگی هنری سروستان

احداث مجتمع فرهنگی هنری خنج

احداث مجتمع فرهنگی هنری قادرآباد

احداث مجتمع فرهنگی هنری خرامه

احداث پلاتو لار

احداث پلاتو قیر و کارزین

احداث پايگاه اورژانس جاده ای عسلویه

احداث مرکزجامع سلامت روستایی پرزیتون فیروزآباد

فروشگاه و چاپ و تکثیر دانشکده پرستاری

احداث پلاتو داراب

احداث پلاتو فیروزآباد

احداث پلاتو گراش

احداث تالار مرکزی شیراز