سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان

عنوان خدمت

نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان لرستان


مدارک لازم برای انجام خدمت

تمام مدارك موردنياز كه مي بايست در سامانه كارمند ايران گذاشته شود : تكميل فرم شغل وشاغل – تاييديه گزينش – تامين اعتبار – مدرك تحصيلي


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: -

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: 2بار جهت نظارت در جلسات آزمون و مصاحبه


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

1- بررسي درخواست دستگاه ها 2- بررسي تشكيلات و پست هاي بلاتصدي 3- صدور مجوز و سهميه استخدام 4- تهيه آگهي استخدام 5- درج آگهي استخدام در نشريات 6- جذب و بكارگيري نيروي انساني


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهارراه ادبیات،بلوار گلستان، ساختمان شماره دو /خانم مهوند سجادی شمااره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت