سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)

عنوان خدمت

اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به كسب كار(G2B)شرح خدمت

تاييد صلاحيت موسسات خصوصي و اخذ مجوز لازم در اين زمينه و نظارت بر كليه فعاليتهايشان


مدارک لازم برای انجام خدمت

اساسنامه شركت ثبت شده – آگهي روزنامه – مدرك تحصيلي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره – قراردادهاي منعقده با دستگاه ها – ليست مدرسين تاييد صلاحيت شده – ساختار و تشكيلات موسسه – فضاي مناسب


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 1-2ماه

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: -


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

1- درخواست موسسه 2- بررسي مدارك و مستندات 3- بازديد از موسسه 4- استعلام از حراست 5- ارسال مدارك به برنامه و بودجه 6- صدور مجوز


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهارراه ادبیات،بلوار گلستان، ساختمان شماره دو /آقای رضا جوانبخت شمااره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت