سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

عنوان خدمت

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی


شناسه خدمت

۱۰۰۱۱۷۲۲۱۰3 شناسنامه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

تهيه و تدوين برنامه اقتصاد مقاومتي استان و پايش ارزيابي آن به صورت برخط


مدارک لازم برای انجام خدمت

چشم انداز جمهوري اسلامي ايران – سياست هاي كلي نظام – سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي ذيل آن – ضوابط ملي آمايش سرزمين – سند توسعه استان - نظريه پايه توسعه استان - چشم انداز استان – برنامه آمايش استان – برنامه پنج ساله پنجم و ششم – سند اقتصاد مقاومتي استان


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: -

ساعات ارائه خدمت: 24ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری: -


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

بررسي اسناد بالا دستي و تهيه چشم انداز-تهيه پيش نويس- تصويب-ارسال درخواست پروژه ها در سامانه ورود اطلاعات نيپاي-تدوين و ارسال نيپاي پروژه ها از طرف دستگاه هاي اجرايي و ...-ثبت نهايي پروژه ها-ورود عملكرد 3ماهه پروژه ها در سامانه-درج گزارش پروژه ها از طرف دستگاه هاي اجرايي و...- ثبت نهايي عملكرد پروژه ها- گزارش گيري-ارائه گزارش عملكردها و پايش برنامه –ابلاغ به دستگاه ها


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه سوم / آقای علی زارع (اتاق 403) شماره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت