سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی

عنوان خدمت

نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي ملي دستگاههاي اجرايي استان از لحاظ كيفيت اجرا، نحوه اجرا، پيشرفت فيزيكي


مدارک لازم برای انجام خدمت

گزارش بازديد- عملكرد دستگاه اجرايي، موافقتنامه هاي مبادله شده با دستگاههاي اجرائي استان


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 1ماه

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: ه تشخيص نياز دستگاههاي نظارتي و دستگاههاي اجرائي استان بستگي دارد


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

بازديد پروژه هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي جمع آوري اطلاعات عملكرد ريالي پروژه هاي ملي جمع آوري اطلاعات كيفيت اجراي پروژه هاي ملي جمع آوري اطلاعات نحوه واگذاري پروژه هاي ملي ورود اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي، كيفيت اجرا و نحوه واگذاري پروژه هاي ملي


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه دوم / معاونت هماهنگی برنامه و بودجه /(اتاق 303 تا 314) شماره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت