سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

عنوان خدمت

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

توزيع اعتبارات هزينه اي وهمچنين مبادله موافقتنامه ها و وتخصيص اعتبارات دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني كه از اعتبارات هزينه اي استان استفاده مي نمايند


مدارک لازم برای انجام خدمت

1- ابلاغ اعتبارات و تخصيص اعتبارات هزينه اي 2- دستورالعمل هاي توزيع ومبادله موافقتنامه 3- پيش نويس موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي 4- دريافت گزارش درآمدهاي وصولي سه مامه استان


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 6هفته

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: در صورت لزوم


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

پس از دريافت گزارش عملكرد در آمدهاي وصولي سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنين ابلاغ سهم تخصيص استان از منابع ملي در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص اعتبارات هزينه اي به دستگاهها ابلاغ مي شود


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه دوم / معاونت هماهنگی برنامه ریزی و بودجه /(اتاق 302 تا 314) شماره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت