سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان

عنوان خدمت

تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان


شناسه خدمت

۱۰۰۱۱۷۱۶۰۰0 شناسنامه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

تهيه برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت در جهت شناسايي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود و نقاط قوت و ضعف و آينده نگري در مورد چگونگي انجام امور توسعه اي استان


مدارک لازم برای انجام خدمت

سالنامه هاي آماري، گزارشات ماهانه و ساليانه دستگاه هاي اجرايي، برنامه هاي پنج ساله، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه منطقه اي و كشوري


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: -

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: 1بار


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگانمراحل گردش کار

1- تهيه سند توسعه استان 2- نظارت و تاييد 3- تصويب 4- اجرا 5- پايش و ارزيابي


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / معاونت هماهنگی برنامه ریزی و بودجه /(اتاق 205)، آقای حمیدرضا طبیبی شماره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت