سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری آمارگیری های نمونه ای)

عنوان خدمت

تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری آمارگیری های نمونه ای)


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

اجراي سرشماري و يا طرح هاي آمارگيري نمونه اي با رعايت استانداردهاي آماري مركز آمار پس از ابلاغ به استان


مدارک لازم برای انجام خدمت

ابلاغ اجراي طرح آماري يا سرشماري از طرف مركز آمار ايران


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: -

ساعات ارائه خدمت: 24ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری: -


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

1-ابلاغ طرح آماري 2-سازماندهي و اجرا 3-آموزش رده هاي اجرايي 4-عمليات ميداني 5-بازبيني و بررسي فرم ها 6-پردازش و استخراج داده ها


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / معاونت آمار و اطلاعات /(اتاق 221) شماره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت